Addax Capital LLP (Lõpetanud piiriüleste teenuste osutamise)

Andmed
Ärinimi
Addax Capital LLP (Lõpetanud piiriüleste teenuste osutamise)
Riik
Ühendkuningriik
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
93/22
Lisa
A-jagu Teenused:
1(a) Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine investorite nimel
4. Tähtpäevaintressiga lepingud (Forward interest-rate agreement – FRA)
1(b) Selliste korralduste täitmine teiste isikute nimel
B-jagu Instrumendid:
5. Intressimäära vahetuslepingud, valuuta- ning väärtpaberite ja võlakohustuste saldo vahetuslepingud
6. Lisa käesolevas jaos sisalduvate finantsinstrumentide ostu- ja müügioptsioonid, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad instrumendid. See liik hõlmab eriti valuuta- ja intressioptsioone
Viimati muudetud: 03/02/2021 - 12:59