Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia)

Ärinimi
Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia)
Fondivalitseja
Swedbank Investeerimisfondid AS
Aadress
Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Eesti
Veebilehe aadress
Fondi tüüp
kohustuslik pensionifond
Depositoorium
Swedbank AS
Fondi tingimuste registreerimise kuupäev
Tingimuste ja muudatuste registreerimise kuupäev(ad)
Nimetus Kuupäev
Fondi tingimuste registreerimise kuupäev