Easy Forex Trading Ltd

Ärinimi
Easy Forex Trading Ltd
Riik
Küpros
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
A-jagu Teenused:
1(a) Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine investorite nimel
1(a) Siirdväärtpaberid
3. Krediidi või laenu andmine investorile, et võimaldada tal sooritada tehingut ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga, kui krediteeriv või laenu andev investeerimisfond on tehinguga seotud
2. Kauplemine oma nimel mis tahes finantsinstrumendiga B-jaos loetletud instrumentidest
C-jagu Kõrvalteenused
7. Valuutateenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega!
B-jagu Instrumendid:
2. Rahaturuinstrumendid
3. Ennaktehingute lepingud, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad finantsinstrumendid
6. Lisa käesolevas jaos sisalduvate finantsinstrumentide ostu- ja müügioptsioonid, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad instrumendid. See liik hõlmab eriti valuuta- ja intressioptsioone
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1                         X            
C2 X X X               X                
C3                                      
C4 X X X               X                
C5                                      
C6                                      
C7                                      
C8                                      
C9 X X X                                
C10                                      
C11                                      
Tabeli selgitus