Ebrokers (UK) LLP

Ärinimi
Ebrokers (UK) LLP
Riik
Ühendkuningriik
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
A-jagu Teenused:
1(a) Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine investorite nimel
3. Ennaktehingute lepingud, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad finantsinstrumendid
6. Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendi investeerimisega seotud nõustamine
C-jagu Kõrvalteenused
B-jagu Instrumendid:
6. Lisa käesolevas jaos sisalduvate finantsinstrumentide ostu- ja müügioptsioonid, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad instrumendid. See liik hõlmab eriti valuuta- ja intressioptsioone