Turuosaliste register

Ülepiirilised investeerimisteenuste pakkujad

Investeerimisagendid

Reguleeritud turu korraldaja

Väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja

Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondid

Lepingulised investeerimisfondid

Kohustuslikud pensionifondid

Vabatahtlikud pensionifondid