Turuosaliste register

Ülepiirilised investeerimisteenuste pakkujad

Investeerimisagendid

Reguleeritud turu korraldaja

Väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja

Väärtpaberituru kauplemiskohad

Pensioniregistri pidajad