CVF Fund Manager OÜ

Ärinimi
CVF Fund Manager OÜ,
Registrikood
14623897
Aadress
Sepise tn 9, Tallinn, 11415
Telefon
+372 5188255
E-posti aadress
Kande tegemise kuupäev
Teated
Nimi

Vastavalt IFS §-le 453 registreerib Finantsinspektsioon tegevusloata väikefondi valitseja tegevuse, kuid ei teosta selle üle järelevalvet.