Equity United GP1 OÜ

Ärinimi
Equity United GP1 OÜ
Registrikood
14100188
Aadress
Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314
E-posti aadress
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teated
Nimi

Vastavalt IFS §-le 453 registreerib Finantsinspektsioon tegevusloata väikefondi valitseja tegevuse, kuid ei teosta selle üle järelevalvet.