AS Avaron Asset Management

Ärinimi
AS Avaron Asset Management
Registrikood
11341336
Aadress
Narva mnt 7d, 10117 Tallinn
Telefon
+372 664 4200
Faks
+372 664 4201
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
271383 EUR

Tegevusload

Luba: 119

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
119
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Fondivalitseja tegevusluba

Investeerimisportfellide valitsemine

Investeerimisnõustamine

Teated
Kuupäev Nimi

AS-i Avaron Asset Management 26.05.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 1 nimetatud eurofondi valitsejana. Fondivalitseja osutab ka väärtpaberituru seaduses sätestatud väärtpaberiportfelli valitsemise ning investeerimisnõustamise teenust.

Olulist osalust omavad isikud
Osaluse suurus protsentides Nimi
82,41
OÜ Avaron Partners