EfTEN Capital AS

Andmed
Ärinimi
EfTEN Capital AS
Registrikood
11505542
Aadress
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon
+372 655 9515
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 618 1818
Aktsia- või osakapitali suurus
127817 EUR
Aktsia või osakapitali sissemakse kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1.1

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1.1
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Fondivalitseja tegevusluba

Luba: 4.1-1/64

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/64
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Alternatiivfondi fondivalitseja tegevusluba

Teated
Kuupäev
Nimi

EfTEN Capital AS-i 07.07.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 2 nimetatud alternatiivfondi valitsejana.

Olulist osalust omavad isikud
Nimi Osaluse suurus protsentides
Miemma Holding OÜ
27.4079
Arendusmaa OÜ
20.5567
OÜ Greatway
10.5557