Luminor Pensions Estonia AS

Andmed
Ärinimi
Luminor Pensions Estonia AS
Registrikood
11469303
Aadress
Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Telefon
+372 628 3300
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 710 1251
Aktsia- või osakapitali suurus
3000000 EUR
Aktsia või osakapitali sissemakse kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/61

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/61
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Fondivalitseja tegevusluba

Kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusluba

Vabatahtliku pensionifondi valitsemise tegevusluba

Teated
Kuupäev
Nimi

Nordea Pensions Estonia AS-i 24.05.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 3 sätestatud kohustusliku pensionifondi valitsejana ning punktis 4 sätestatud vabatahtliku pensionifondi valitsejana.

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
Luminor Bank AS
Osaluse suurus protsentides
100