Swedbank Investeerimisfondid AS

Andmed
Ärinimi
Swedbank Investeerimisfondid AS
Registrikood
10194399
Aadress
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Telefon
+372 613 1606
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 613 1636
Aktsia- või osakapitali suurus
3004800 EUR
Aktsia või osakapitali sissemakse kuupäev

Tegevusload

Luba: F-4/0009

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
F-4/0009
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Kohustusliku pensionifondi valitsemise tegevusluba

Fondivalitseja tegevusluba

Vabatahtliku pensionifondi valitsemise tegevusluba

Investeerimisportfellide valitsemine

Teated
Kuupäev
Nimi

Swedbank Investeerimisfondid AS-i 19.06.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 1 nimetatud eurofondi valitsejana, punktis 3 nimetatud kohustusliku pensionifondi valitsejana ning punktis 4 nimetatud vabatahtliku pensionifondi valitsejana. Fondivalitseja osutab ka väärtpaberituru seaduses sätestatud väärtpaberiportfelli valitsemise teenust.

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
Swedbank Robur AB
Osaluse suurus protsentides
100
Viimati muudetud: 26/09/2019 - 14:38