Etalon Varahaldus AS

Andmed
Ärinimi
Etalon Varahaldus AS
Registrikood
12771547
Aadress
Trummi tn 4-23, 12616, Tallinn, Eesti
E-posti aadress
Registreerimise kuupäev
Teated
Nimi

Vastavalt IFS § 455 lõikele 8 teostab Finantsinspektsioon väikefondi valitseja puhul, kes on oma tegevuse Finantsinspektsioonis registreerinud, järelevalvet vaid registreerimiskohustuse täitmise ja teabe andmise üle.