Turuosaliste register

Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondid

Lepingulised investeerimisfondid

Kohustuslikud pensionifondid

Vabatahtlikud pensionifondid

Mitteavalikud investeerimisfondid

Finantsinspektsioonis registreeritud välismaised fondid