Investeerimisturu koondandmete arhiiv

 

Fondivalitsejate koondandmed kuni 31.03.2009

Investeerimisfondide koondandmed 1999-31.12.2016

Fondide investeeringute geograafiline jaotus

Fondide investeeringud instrumentide kaupa

Fondide investeeringud valuutade kaupa

Investeerimisfondide andmed 1999-2003

Investeerimisühingute koondandmed kuni 31.12.2014

Alates 2015. aastast on andmete avaldamine katkestatud, kuna järelevalve subjekte oli liiga vähe.