Fondivalitsejate, investeerimisfondide ja invetseerimisühingute koondandmed

Fondivalitsejate koondandmed

Fondivalitsejate analüütilised koondandmed on toodud aruannete põhjal, mis on esitatud Finantsinspektsioonile. 

Inveseerimisfondide koondandmed

Avalike fondide investeeringute geograafiline jaotus

Avalike fondide investeeringud instrumentide kaupa

Avalike fondide investeeringud valuutade kaupa

Koondandmete avaldamise kalender

Andmetabeli nimetus Avaldamise kuupäev Aruandeperiood
Fondide investeeringute geograafiline jaotus kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Võlakohustuste fondide investeeringute geograafiline jaotus kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Aktsiafondide investeeringute geograafiline jaotus kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Kohustuslike pensionifondide investeeringute geograafiline jaotus kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Vabatahtlike pensionifondide investeeringute geograafiline jaotus kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Riski- ja kinnisvarafondide investeeringute geograafiline jaotus kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Fondide investeeringute koondandmed instrumentide kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Võlakohustuste fondide investeeringud instrumentide kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Aktsiafondide investeeringud instrumentide kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Kohustuslike pensionifondide investeeringud instrumentide kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Vabatahtlike pensionifondide investeeringud instrumentide kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Riski- ja kinnisvarafondide investeeringud instrumentide kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Fondide investeeringute koondandmed valuutade kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Võlakohustuste fondide investeeringud valuutade kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Aktsiafondide investeeringud valuutade kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Kohustuslike pensionifondide investeeringud valuutade kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Vabatahtlike pensionifondide investeeringud valuutade kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Riski- ja kinnisvarafondide investeeringud valuutade kaupa kvartalile järgneva teise kuu 1. tööpäev kvartal
Fondivalitsejate koondbilanss kvartalile järgneva teise kuu 11. tööpäev kvartal
Fondivalitsejate kasumi koondaruanne kvartalile järgneva teise kuu 11. tööpäev kvartal