Investeerimisühingute teabe avalikustamine

Väärtpaberituru seaduse § 110 ja § 1101 sätestavad investeerimisühingu ja välisriigi investeerimisühingu filiaali teabe avalikustamise nõuded.

Lisaks on rahandusministri määrusega kehtestatud täpsemad nõuded investeerimisühingu riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta avalikustatavatele andmetele ja nende avalikustamise metoodika.  

Täiendav teave avalikustamisega seotud suuniste kohta on leitav Euroopa Pangandusjärelevalve kodulehelt.