Aktsiaselts KAWE KAPITAL

Ärinimi
Aktsiaselts KAWE KAPITAL
Registrikood
10179365
Aadress
Pärnu mnt 18, 10141 Tallinn
Telefon
+372 665 1704
Faks
+372 665 1701
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
140 800 EUR

Tegevusload

Luba: 4.1-1/61

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/61
Tegevusloaga piiritletud tegevus

INVESTEERIMISTEENUSED

4) väärtpaberiportfelli valitsemine.

5) investeerimisnõustamine.

INVESTEERIMISKÕRVALTEENUSED

3) äriühingu nõustamine kapitali struktuuri, ettevõtlussektori strateegia või ka muus seesuguses küsimuses ning äriühingute ühinemise ja osaluse omandamisega seotud nõustamine ning nendega seotud teenused.

4) välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega.

Olulist osalust omavad isikud
Nimi Osaluse suurus protsentides
Ago Lauri
37.2273
Kristjan Hänni
18.6318
Sulev Nõmmann
14.6682