Cantor Fitzgerald Europe

Ärinimi
Cantor Fitzgerald Europe
Riik
Ühendkuningriik
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
93/22
Lisa
A-jagu Teenused:
1(a) Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine investorite nimel
1(a) Siirdväärtpaberid
6. Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendi investeerimisega seotud nõustamine
1(b) Selliste korralduste täitmine teiste isikute nimel
2. Kauplemine oma nimel mis tahes finantsinstrumendiga B-jaos loetletud instrumentidest
4. B-jaos loetletud mis tahes finantsinstrumentide emissiooni tagamine ja/või selliste emissiooni turule paigutamine
C-jagu Kõrvalteenused
7. Valuutateenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega!
B-jagu Instrumendid:
1(b) Ühisinvesteerimisettevõtjate osakud
3. Ennaktehingute lepingud, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad finantsinstrumendid
6. Lisa käesolevas jaos sisalduvate finantsinstrumentide ostu- ja müügioptsioonid, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad instrumendid. See liik hõlmab eriti valuuta- ja intressioptsioone
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investment services and activities Ancillary services Data reporting services
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Financial instruments C1 X X X   X X X     X   X X X X        
C2 X X X   X X X     X X X X X X        
C3 X X X   X X X     X   X X X X        
C4 X X X   X X X     X X X X X X        
C5 X X X   X             X X X   X      
C6 X X X   X             X X X   X      
C7 X X X   X             X X X   X      
C8 X X X   X         X   X X X          
C9 X X X   X         X X X X X          
C10 X X X   X         X X   X X   X      
C11                                      
Tabeli selgitus