AB "Ignitis grupe"

Nimi AB "Ignitis Grupe"
Emissioon Aktsiate ja aktsiate hoidmistunnistuste pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Bank of Lithuania
Prospekti registreerimise kuupäev 21.09.2020

Emitendi andmed

Emitendi nimi AB "Ignitis Grupe"
Registrikood  
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 242-376
Prospekti registreerimise kuupäev 21.09.2020
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Aktsiate ja aktsiate hoidmistunnistuste pakkumine
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 1, 5, 11  ja 13