Bitcoin Capital AG

Nimi Bitcoin Capital AG
Emissioon Võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 26.11.2020

Emitendi andmed

Emitendi nimi Bitcoin Capital AG
Registrikood CHE-312.574.485
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 301515
Prospekti registreerimise kuupäev 26.11.2020
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17 ja 28