DAAG Certificates GmbH

Nimi DAAG Certificates GmbH
Emissioon Tuletisväärtpaber – tokeniseeritud aktsiad
Prospekti registreerinud asutus Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 07.05.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi DAAG Certificates GmbH
Registrikood LEI 506700N3EE6U50944T62

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 308143
Prospekti registreerimise kuupäev 07.05.2021
Prospekti lisa 1 ja 2 registreerimise kuupäev 15.09.2021
Prospekti lisa 3 registreerimise kuupäev 21.12.2021
Pakutavate väärtpaberite liik Tuletisväärtpaber – tokeniseeritud aktsiad
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14 ja 17