ETC Issuance GmbH

Nimi ETC Issuance GmbH
Emissioon Bitcoiniga tagatud kuni 21 000 000 000 BTC võlakirja emissioon
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority (Saksamaa)
Prospekti registreerimise kuupäev 04.06.2020

Emitendi andmed

Emitendi nimi ETC Issuance GmbH
Registrikood HRB 116604
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 29695379
Prospekti registreerimise kuupäev 04.06.2020
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

02.07.2020

04.11.2020

07.12.2020

02.02.2021

11.03.2021

Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 17, 22