Iconic Funds BTC ETN GmbH

Nimi Iconic Funds BTC ETN GmbH
Emissioon Bitcoin’idega tagatud nominaalväärtuseta võlakirjade pakkmine
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority (Germany)
Prospekti registreerimise kuupäev 15.04.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi Iconic Funds BTC ETN GmbH
Registrikood HRB 116980

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 35053778
Prospekti registreerimise kuupäev 15.04.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 10.05.2021
Prospekti teise lisa registreerimise kuupäev 12.08.2021
Pakutavate väärtpaberite liik võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus