AS "mogo"

Nimi AS "mogo"
Emissioon  
Prospekti registreerinud asutus Financial and Capital Market Commission (Läti)
Prospekti registreerimise kuupäev 02.02.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS "mogo"
Registrikood 50103541751
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 02.01.02.01.525/16
Prospekti registreerimise kuupäev 02.02.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 21