Multitalent II AG

Nimi Multitalent II AG
Emissioon võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 16.07.2020

Emitendi andmed

Emitendi nimi Multitalent II AG
Registrikood  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 299104
Prospekti registreerimise kuupäev 16.07.2020
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6 ja 14