Multitalent III AG

Nimi Multitalent III AG
Emissioon võlakirjade pakkumisprogramm
Prospekti registreerinud asutus Financial Market Authority Liechtenstein
Prospekti registreerimise kuupäev 30.04.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi Multitalent III AG
Registrikood FL-0002.652 852-3

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number BPWO-1
Prospekti registreerimise kuupäev 30.04.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6 ja 14