Registreeritud prospektid

Finantsinspektsiooni või mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi järelevalve registreeritud ja avalikustatud väärtpaberite avaliku pakkumise prospektis esitatud andmete täielikkuse, õigsuse ja täpsuse eest vastutab väärtpaberite emitent ise või muu isik, kes on prospekti koostamisega seotud või olemasolul pakkuja.

Finantsinspektsioon ei vastuta prospektide sisu õigsuse eest ja avalikustatud prospektide ajakohasuse eest ega võta kohustust värskendada avalikustatud teavet või teatada selles tehtud muudatustest. Väärtpaberite avalike pakkumiste prospektide avalikustamise kaudu ei anna Finantsinspektsioon investeerimissoovitust.

Avaliku pakkumise prospekti registreerimise puhul kontrollib Finantsinspektsioon õigusaktidega nõutud miinimum teabe olemasolu prospektis ja et see oleks esitatud lihtsalt analüüsitavas ja arusaadavas vormis ning sisaldaks emitendi kinnitusel kogu iseloomulikku teavet emitendi ja avalikkusele pakutavate väärtpaberite kohta.

Finantsinspektsioon juhib tähelepanu, et avaliku pakkumise käigus väärtpabereid märkida kavatsevatel isikutel peaksid tutvuma prospektis väärtpaberi ja selle emitendi kohta esitatuga ning hindama teavet oma investeerimiseesmärkidest ja riskitaluvusest lähtuvalt.

Vajadusel peaksid investorid pöörduma vastavat kutseoskust ja tegevusluba omava isik poole, kellel on õigus investeerimisteenuse osutamiseks, sealhulgas investeerimisnõustamiseks või väärtpaberite  investori jaoks sobivuse hindamise läbiviimiseks.