Autentimise ja teabevahetuse regulatiivsete tehniliste standardite lopliku eelnou avalikustamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.22 MB)