Avaliku konsultatsiooni algatamine makseviivituses olevate nõuete ja makseviivituses mitteolevate nõuete riskiparameetrite hindamise suunise kohta

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.47 MB)