Avaliku konsultatsiooni algatamine seoses teabe esitamisega kriisilahenduskavade koostamiseks ja rakendamiseks

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.21 MB)