Avaliku konsultatsiooni algatamine sisemudelite juhendi esimese peatüki kohta

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)