Erandite kohaldamise tingimuste määramine seoses likviidsete varadega

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.54 MB)