Euroopa Keskpanga juhend valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (konsolideeritud versioon)

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.46 MB)