IFRS 9 mõju hindamise raporti avalikustamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.46 MB)