ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmine tulenevalt IFRS 9 rakendamisest

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.21 MB)