ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmise avalik konsultatsioon

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.47 MB)