Konsultatsiooni algatamine viivisnõuete (NPE) ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete (FBE) juhtimise suuniste kohta

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)