Lõplike tehniliste standardite eelnõude avalikustamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/92/EL (PAD) artiklitega 3(4), 4(6) ja 5(4)

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.18 MB)