Regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad menetlusi kolmandas riigis asutatud finantssektoriväliste vastaspooltega tehtavate tehingute väljajätmiseks CVA riski omavahendite nõudest

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)