Regulatiivsete tehnilise standardite lõplike eelnõude avalikustamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL artiklitega 36 ja 74

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.23 MB)