Regulatiivsete tehniliste standardite lõpliku eelnõu avalikustamine täpsustavate kriteeriumite kohta lihtsustatud kohustuste kohaldamisel krediidiasutustele ja investeerimisühingutele kriisilahenduskavade ja finantsseisundi taastamise kavade koostamisel

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.21 MB)