Soovitused konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavas ettevõtjate käsitlemise kohta