Soovituslik juhend tunnuskoodi kasutamise õiguse ja tunnuskoodi enda väljastamine ning nende kehtetuks tunnustamise kohta