Suunised võla omakapitaliks konverteerimise määra kohta kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisel