Alusriski suunised

Jõustumise aeg

Juhend

Finantsinspektsiooni soovituslikud juhendid, mis on välja antud tulenevalt EIOPA suuniste järgimisest ning nende lisamisest Finantsinspektsiooni reguleerimis- või järelevalveraamistikku, avalikustatakse Finantsinspektsiooni veebilehel. Kuigi kõnealused soovituslikud juhendid vastavad oma tekstilt EIOPA poolt kehtestatud suuniste ametlikule tõlkele, on suunised algselt kehtestatud inglise keeles. Tagamaks EIOPA suuniste ning seeläbi ka Finantsinspektsiooni soovituslike juhendite ühetaoline rakendamine ja nendest täpne arusaamine, avaldab Finantsinspektsioon oma veebilehel ka EIOPA suuniste ingliskeelsed versioonid ning palub nendega EIOPA suunistel põhinevate Finantsinspektsiooni soovituslike juhendite järgimisel tutvuda

Juhend

Alusriski suunised (pdf, 92.94 kB)

Selgitus

Juhatuse otsus (pdf, 0.47 MB)