Aruandevormide muutmine ja parandamine (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450)

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.47 MB)