Rakenduslike tehniliste standardite kehtestamine seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.42 MB)