Rakenduslike tehniliste standardite muutmine seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.25 MB)