Tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta

Jõustumise aeg

Märgukiri

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.23 MB)